CARGANDO

Escribir para buscar

Agricultura y naturaleza

Farmer’s Markets en Detroit

Compartir

Antes del coche, en Michigan, y en concreto en los alrededores de Detroit, dominaba un paisaje rural de granjas.

Este es el punto de partida del artículo de Joan Seguí que publicamos a continuación. Joan Seguí, conservador del Museu Valencià d’Etnologia,  vive en Detroit un año sabático, y ha tenido la gentileza de enviarnos una crónica resumen de sus experiencias agrícolas y alimentarias en aquella ciudad que es un fantasma de lo que fue, desde un punto de vista rigurosamente industrial. Nos habla de los mercados locales, Farmer’s Markets, donde los agricultores de la zona venden sus productos en los mismos términos y con las mismas dificultades que los españoles. El artículo original está escrito en valenciano. La traducción al castellano se ofrece al final.

IMG_4919 Artículo y fotos de Joan Seguí, conservador del Museu Valencià d’Etnologia

L’estiu acaba a Michigan amb absoluta contundència, com va escomençar. Les estacions venen i se’n van quasi d’un dia a l’altre, com si estigueren perfectament programades dins d’un calendari estacional rigurós i ferm. A l’hivern fa un fret salvatge, dur. Neva i plou sense pietat, sovint el termòmetre marca temperatures per sota els 15 o 20 graus centigrades. A la primavera, l’oratge és plujós i suau. Hi ha flors i arbres florint per tot arreu. A l’estiu calor i humetat. A la tardor –magnífica- els moltissims arbres del paisatge posen en escena un vast espectacle de colors a les seues fulles.

Detroit és el bressol de la industria del cotxe. El lloc per on pasejaven i passejen els Ford o els Firestone…el lloc on algú va crear el primer jeep i fins i tot el lloc on –diuen- es va asfaltar la primera milla del món. Detroit, com l’estat de Michigan, és un lloc d’ànima industrial…tradicionalment industrial. Un lloc on sembla que després del bosc vingé directament el ferro i les línies de producció, les ximenelles de les fàbriques i les grans corporacions. No obstant, no tot ha segut o és industrialització en este estat del nord. Com be és pot veure si algú te l’ocasió de visitar el Greenwhich Village als terrenys del magnific Ford Museum en Dearborn, una vegada les rodalies de Detroit i tot l’estat de Michigan formaren part d’eixa Amèrica idíl·lica i rural que va desitjar Thomas Jefferson. Abans del cotxe no fou només el bosc, foren les granjes de propietat familiar amb els horts de pomeres i els conreus de dacsa i ferratge, amb les cavalleries i les vaques. De tot allò ara queda ja poc, al menys al sud de l’estat. L’expansió de l’economica d’industrial i, sobre tot, de la urbanització basada en suburbis, ho va devorar tot. Només alguns cider mills que cal visitar a l’octubre, i alguna que altra granja varen superar l’espenta de la modernitat per tornar a retrobar el seu lloc al món de hui.

I si hi ha algún lloc hui on encara s’hi pot trobar el Michigan rural, eixe lloc és sense dubte algun dels moltíssims Farmer’s Markets que s’organitzen en la zona. Així doncs, entre el finals de maig i finals d’octubre s’instal.len per tot arreu de l’estat els mercats a l’aire lliure on productors de verdures, dolços i pa fets a casa, flors, mel i altres artesanies ofereixen els seus productes weather permiting. Està el Farmer’s Market de Lauthrup, el de Birmingham, el de Traverse City, el de Petosky, el de Ann Arbour i molts, molts més. Els mercats de llauradors obrin un dia a la setmana, que varia segons llocs: dimarts a Lauthrup village, dissabte en Ann Arbour, diumenge a Birmingham. La gent hi va amb entusiasme. Ofereixen un producte directe, fresc, de la mà de qui l’ha produit, i ho ofereixen a l’aire lliure, sota unes carpes febles però possades amb gràcia. Sovint una banda amateur toca i dona ambient. No hi ha etiquetes, ni marques, ni corporacions, ni marqueting..a vegades fins i tot només pots pagar amb cash..realment fascinant.

De conversa amb un dels venedors, un productor de mel, em confesa que no viu només d’això, no podria. Al remat és vendre només un dia, o dos, a la setmana uns cinc mesos a l’any. Fa venda on-line, produieix altres coses (vedella)…però el farmer’s marquet és l’espai del que més gaudix. Ahí s’hi troba amb altres productors, conversa amb clients nous i antics, i constata entusiasmat que la cosa s’aguanta, que al país del cotxe i les grans superficies de venda, hi ha espai per a una manera de vendre i comprar com tota la vida, a la que arribes passejant, debatixes amb el productor i d’on tornes carregat un producte autènticament fresc.

Michigan té un total aproximat de deú millions d’habitants, l’àrea metropolitana de Detroit en concentra ella sola uns quatre millions. La resta viu escampada en una superficie aproximadament la meitat de l’Estat Espanyol. La seua economia ha tastat ben de prop el sabor agre que te la industrialització quan s’acaba, quan se’n va. De moment res pot substituir l’escala econòmica que la producció de cotxes donava a esta part del món…però ja fa anys que estan reiventat-se, i algú ha trobat un d’entre molts camins, menys fastuós i potent, però més agradable i humà. La producció local, innovada, diversificada del xicotet llaurador i artesà. Oferida sota carpa i a peu de carrer, també té el seu futur en esta era, més enllà de la fallida, que obri Detroit, Michigan i pot ser tot el Midwest. Llarga vida als Farmer’s Marquets.

 

IMG_4916

Farmer ‘s markets

El verano termina en Michigan con absoluta contundencia, como empezó. Las estaciones vienen y se van casi de un día a otro, como si estuvieran perfectamente programadas dentro de un calendario estacional riguroso y firme. En invierno hace un frío salvaje, duro. Nieva y llueve sin piedad, a menudo el termómetro marca temperaturas por debajo de los 15 o 20 grados centígrados. En primavera, el tiempo es lluvioso y suave. Hay flores y árboles floreciendo por todas partes. En verano calor y humedad. En otoño -magnífico- los muchísimos árboles del paisaje ponen en escena un vasto espectáculo de colores en sus hojas.

Detroit es la cuna de la industria del coche. El lugar por donde pasear y pasean los Ford o los Firestone … el lugar donde alguien creó el primer jeep e incluso el lugar donde -dicen- se asfaltó la primera milla del mundo. Detroit, como el estado de Michigan, es un lugar de alma industrial … tradicionalmente industrial. Un lugar donde parece que después del bosque vino directamente el hierro y las líneas de producción, las chimeneas de las fábricas y las grandes corporaciones. Sin embargo, no todo ha sido o es industrialización en este estado del norte. Como bien se puede ver si alguien tiene la ocasión de visitar el Greenwhich Village en los terrenos del magnífico Ford Museum en Dearborn, una vez las cercanías de Detroit y todo el estado de Michigan formaron parte de esa América idílica y rural que deseó Thomas Jefferson. Antes del coche no fue sólo el bosque, fueron las granjas de propiedad familiar con los huertos de manzanos y los cultivos de maíz y forraje, con las caballerías y las vacas. De todo aquello ahora queda ya poco, al menos en el sur del estado. La expansión de la económica de industrial y, sobre todo, de la urbanización basada en suburbios, lo devoró todo. Sólo algunos Cider Mills (lagares de sidra) que hay que visitar en octubre, y alguna que otra granja superaron el empuje de la modernidad para volver a encontrar su lugar en el mundo de hoy.

Y si hay algún lugar hoy donde todavía se puede encontrar el Michigan rural, ese lugar es sin duda alguno de los muchísimos Farmer s Markets que se organizan en la zona. Así pues, entre el finales de mayo y finales de octubre se instalan en todas partes del estado los mercados al aire libre donde productores de verduras, dulces y pan hechos en casa, flores, miel y otras artesanías ofrecen sus productos weather permiting (si el tiempo lo permite) Está el Farmer ‘s Market de Lauthrup, el de Birmingham, el de Traverse City, el de Petosky, el de Ann Arbour y muchos, muchos más. Los mercados de agricultores abren un día a la semana, que varía según lugares: martes en Lauthrup Village, el sábado en Ann Arbour, el domingo en Birmingham. La gente va con entusiasmo. Ofrecen un producto directo, fresco, de la mano de quien lo ha producido, y lo ofrecen al aire libre, bajo unas carpas débiles pero levantadas con gracia. A menudo una banda amateur toca y crea ambiente. No hay etiquetas, ni marcas, ni corporaciones, ni marqueting..a veces incluso sólo puedes pagar con cash. Realmente fascinante.

De conversación con uno de los vendedores, un productor de miel, me confiesa que no vive sólo de eso, no podría. Al final es vender sólo un día, o dos, a la semana unos cinco meses al año. Hace venta on-line, produce otras cosas (ternera) … pero el Farmer’s Marquet es el espacio del que más disfruta. Ahí se encuentra con otros productores, conversa con clientes nuevos y antiguos, y constata entusiasmado que la cosa se aguanta, que en el país del coche y las grandes superficies de venta, hay espacio para una manera de vender y comprar como toda la vida, a la que llegas paseando, regateas con el productor y de donde vuelves cargado un producto auténticamente fresco.

Michigan tiene un total aproximado de diez millones de habitantes, el área metropolitana de Detroit concentra ella sola unos cuatro millones. El resto vive esparcida en una superficie aproximadamente la mitad de España. Su economía ha probado bien de cerca el sabor agrio que tiene la industrialización cuando se acaba, cuando se va. De momento nada puede sustituir la escala económica que la producción de coches daba a esta parte del mundo … pero ya hace años que están reiventando, y alguien ha encontrado uno de entre muchos caminos, menos fastuoso y potente, pero más agradable y humano. La producción local, innovada, diversificada del pequeño agricultor y artesano. Ofrecida bajo carpa y en la calle también tiene su futuro en esta era, más allá de la quiebra. Que sobreviva Detroit, Michigan y todo el Midwest. Larga vida a los Farmer’s Markets.

Deja un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.